VAKUUTETTU

Vakuutusmaksu on 1,25% ennakonpidätyksen alaisesta palkasta.

Vakuutussuhde on pakollinen ja jäsenmaksuperintä aloitetaan heti työsuhteen alkaessa, mikäli työsuhde on kestoltaan vähintään 4kk.

Uuden vakuutetun tulee täyttää jäsenilmoituslomake, jonka hän saa työnantajalta.
Kun jäsenilmoitus on saapunut sairauskassaan, lähettää sairauskassa uudelle vakuutetulle ilmoituksen asiasta. Uusi kelakortti sairauskassan numerolla (30808) varustettuna tulee asiakkaalle postissa kotiin automaattisesti.

Työnantaja pidättää vakuutusmaksun palkanmaksun yhteydessä.
Mikäli vakuutusmaksua ei voida periä (esim. vuorotteluvapaan tai lomautuksen vuoksi), tulee vakuutetun itse suorittaa vakuutusmaksu sairauskassalle.
Näissä tilanteissa vakuutetun tulee olla yhteydessä sairauskassaan vakuutusmaksun suorittamisen sopimiseksi.

Vakuutussuhde päättyy sen kuun lopussa, kun työsuhde päättyy, mikäli vakuutetulla ei ole oikeutta eläkeläisvakuutetuksi tai muuksi vakuutetuksi. Työnantaja ilmoittaa päättyneistä työsuhteista sairauskassalle.


MUU VAKUUTETTU

Vakuutusmaksu on 17,50e kuukaudessa ja vakuutussuhde on vapaaehtoinen.

Muuksi vakuutetuksi pääsemiseksi edellytetään vähintään 57 vuoden ikää ja vähintään 20 vuotta aiempaa vakuutussuhdetta sairauskassassa (ennen kuin on irtisanottu osakkaan tai työnantajan palveluksesta eikä irtisanomisen jälkeen työskentele muussa ansiotyössä tai toimi yrittäjänä).

Halukkuus muuksi vakuutetuksi on ilmaistava kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä.

Muulla vakuutetulla on oikeus vain kassan maksamiin lisäetuuksiin eikä muun vakuutetun Kela-kortissa ole mainintaa sairauskassasta.

Apteekissa, lääkäriasemilla, hammaslääkärissä ja fysioterapeutilla asioidessaan ulkojäsen antaa aina vähentää kelakorvauksen suoraan (tai hakee korvauksen Kelan paikallistoimiston kautta). Muu vakuutettu hakee saamillaan omavastuukuiteilla lisäetuuden sairauskassasta.
Huom! Muista pyytää apteekissa laskelma lääkeostoista kuitin liitteeksi.

Muu vakuutussuhde ei muutu eläkeläisvakuutetuksi vakuutetun saadessa eläkepäätöksen.


ELÄKELÄISVAKUUTETTU

Vakuutusmaksu on 17,50 euroa kuukaudessa ja vakuutussuhde on vapaaehtoinen.

Eläkeläisvakuutussuhteeseen vaaditaan 20 vuoden aiempi kassan vakuutussuhde.
Eläkkeelle siirtyvän henkilön on ilmoitettava vakuutussuhteen
jatkumisesta kassalle kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen on saanut
tiedon eläkepäätöksestä.

Osa-aikaeläkeläiset maksavat palkasta perittävän vakuutusmaksun lisäksi osaeläkeprosentin suuruisen osan eläkeläisten vakuutusmaksusta.