JÄSEN

Jäsenmaksu 1,25% ennakonpidätyksen alaisesta palkasta.

Jäsenyys on pakollinen ja jäsenmaksuperintä aloitetaan heti työsuhteen alkaessa, mikäli työsuhde on kestoltaan vähintään 4kk.

Uuden jäsenen tulee täyttää jäsenilmoituslomake, jonka hän saa työnantajalta.
Kun jäsenilmoitus on saapunut sairauskassaan, lähettää sairauskassa uudelle jäsenelle ilmoituksen asiasta. Uusi kelakortti sairauskassan numerolla (30808) varustettuna tulee asiakkaalle postissa kotiin automaattisesti.

Työnantaja pidättää jäsenmaksun palkanmaksun yhteydessä.
Mikäli jäsenmaksua ei voida periä (esim. vuorotteluvapaan tai lomautuksen vuoksi), tulee jäsenen itse suorittaa jäsenmaksu sairauskassalle.
Näissä tilanteissa jäsenen tulee olla yhteydessä sairauskassaan jäsenmaksun suorittamisen sopimiseksi.

Jäsenyys päättyy sen kuun lopussa, kun työsuhde päättyy, mikäli jäsenellä ei ole oikeutta eläkeläis- tai ulkojäseneksi. Työnantaja ilmoittaa päättyneistä työsuhteista sairauskassalle.


ULKOJÄSEN

Jäsenmaksu on 17,50e kuukaudessa ja jäsenyys on vapaaehtoinen.

Ulkojäseneksi pääsemiseksi edellytetään vähintään 57 vuoden ikää ja vähintään 20 vuotta aiempaa jäsenyyttä sairauskassassa (ennen kuin on irtisanottu osakkaan tai työnantajan palveluksesta eikä irtisanomisen jälkeen työskentele muussa ansiotyössä tai toimi yrittäjänä).

Halukkuus ulkojäsenyyteen on ilmaistava 3 kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä.

Ulkojäsenellä on oikeus vain kassan maksamiin lisäetuuksiin eikä ulkojäsenen Kela-kortissa ole mainintaa sairauskassasta.

Apteekissa, lääkäriasemilla, hammaslääkärissä ja fysioterapeutilla asioidessaan ulkojäsen antaa aina vähentää kelakorvauksen suoraan (tai hakee korvauksen Kelan paikallistoimiston kautta). Ulkojäsen hakee saamillaan omavastuukuiteilla lisäetuuden sairauskassasta.
Huom! Muista pyytää apteekissa laskelma lääkeostoista kuitin liitteeksi.

Ulkojäsenyys ei muutu eläkeläisjäsenyydeksi jäsenen saadessa eläkepäätöksen.


ELÄKELÄISJÄSEN

Jäsenmaksu on 17,50 euroa kuukaudessa ja jäsenyys on vapaaehtoinen.

Eläkeläisjäsenyyteen vaaditaan 20 vuoden aiempi kassan jäsenyys.
Eläkkeelle siirtyvän henkilön on ilmoitettava jäsenyyden
jatkumisesta kassalle kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen on saanut
tiedon eläkepäätöksestä.

Osa-aikaeläkeläiset maksavat palkasta perittävän jäsenmaksun lisäksi osaeläkeprosentin suuruisen osan eläkeläisten jäsenmaksusta.