Jäsenyys on pakollinen ja jäsenmaksuperintä aloitetaan heti työsuhteen alkaessa, mikäli työsuhde on kestoltaan vähintään 4kk.

Uuden jäsenen tulee täyttää jäsenilmoituslomake, jonka hän saa työnantajalta.
Kun jäsenilmoitus on saapunut sairauskassaan, lähettää sairauskassa uudelle jäsenelle ilmoituksen asiasta. Uusi kelakortti sairauskassan numerolla (30808) varustettuna tulee asiakkaalle postissa kotiin automaattisesti.

Työnantaja pidättää jäsenmaksun palkanmaksun yhteydessä.
Mikäli jäsenmaksua ei voida periä (esim. vuorotteluvapaan tai lomautuksen vuoksi), tulee jäsenen itse suorittaa jäsenmaksu sairauskassalle.
Näissä tilanteissa jäsenen tulee olla yhteydessä sairauskassaan jäsenmaksun suorittamisen sopimiseksi.

Jäsenyys päättyy sen kuun lopussa, kun työsuhde päättyy, mikäli jäsenellä ei ole oikeutta eläkeläis- tai ulkojäseneksi. Työnantaja ilmoittaa päättyneistä työsuhteista sairauskassalle.

Eläkeläis- ja ulkojäsenyys edellyttää vähintään 20 vuoden aiempaa jäsenyyttä
sairauskassassa. Eläkeläis- ja ulkojäsenyys on vapaaehtoinen.

Eläkkeelle siirtyvän henkilön on ilmoitettava jäsenyyden jatkumisesta kassalle kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen on saanut tiedon eläkepäätöksestä.

Ns. ulkojäsenyys on mahdollinen, mikäli jäsen eläkkeelle
siirtymättä 57 vuotta täytettyään on irtisanottu osakkaan tai työnantajan
palveluksesta eikä hän ole muussa ansiotyössä tai toimi yrittäjänä.

Ulkojäsenellä on oikeus ainoastaan sairauskassan lisäetuuksiin (ulkojäsen
hoitaa siis kaikki Kela-asiansa Kelan paikallistoimiston kanssa). Halukkuus ulkojäsenyyteen on ilmaistava kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen
päättymisestä.

Ulkojäsenyys ei muutu eläkeläisjäsenyydeksi jäsenen saadessa eläkepäätöksen.