POSTIN LAKKO

Huomioikaa lähettäessänne hakemuksia, että postin lakosta johtuen postin kulku saattaa hidastua merkittävästi.

Hakemukset voi myös skannata ja lähettää ne sairauskassan ryhmäsähköpostiin seikun.sahan.tyontekijain.sairauskassa(at)kela.fi.

ELÄKELÄISTEN JÄSENMAKSULASKUT VUODELLE 2020


Eläkeläisten jäsenmaksulaskut vuodelle 2020 lähetetään joulukuun 2019 aikana.

Toistuvaissuorituksessa voi käyttää tammikuun laskusta löytyvää viitenumeroa. Halutessaan koko vuoden jäsenmaksun (210 euroa) voi suorittaa myös kerralla tammikuun laskun viitettä käyttäen.

Osaeläkeläisten laskut postitetaan vuoden vaihteen jälkeen.SÄÄNTÖMUUTOSTEN VAHVISTAMINEN

Finanssivalvonta on 8.5.2019 annetulla päätöksellä vahvistanut huhtikuun kassankokouksen päättämät sääntömuutokset 4§:ään:
Toimintapiiriin on lisätty Metsäpalvelu Kärkkäinen Oy:n työntekijät, Esa Kuronen Oy:n työntekijät, Arvohonka Oy:n työntekijät ja KT Metsä Oy:n työntekijät.

Lisäksi sääntöjen 43§:ää on muutettu; Kassan jäsenet valitsevat kuusi (aiemmin viisi) varsinaista hallituksen jäsentä varajäsenineen.

Sääntömuutokset tulevat voimaan 1.6.2019 alkaen.

Huom!
Uuden yrityksen liittyessä toimintapiiriin, jäsenyys on liittymisvaiheessa vapaaehtoinen ja jäsenilmoitus tulee toimittaa sairauskassaan kahden kuukauden kuluessa sääntömuutoksen voimaantulosta.

MUUTOKSIA/ HUOMIOITAVAA VUODEN 2019 ALUSSA

Sairauskassa korvaa edelleen lääkkeiden alkuomavastuusta (50€) 80%.
Jos apteekki ei laskuta sairauskassan korvaamaa osuutta suoraan, pyydä apteekista laskelma lääkeostoista ja postita se yhdessä kuitin kanssa sairauskassaan. Mikäli et ole hakenut korvauksia aiemmin tai tilinumerosi on muuttunut, muista ilmoittaa myös tilinumerosi.

Kelan ns. lääkekatto vuonna 2019 on 572 euroa. Mikäli lääkekatto ylittyy, saat asiasta kirjeen.

Vuoden 2019 alusta alkaen päivärahojen maksatus on siirtynyt Kelalle.
Sairauspäiväraha-, vanhempainraha- ja erityishoitoraha-asiat käsitellään edelleen sairauskassassa.

ILMARISEN ELÄKELÄISTEN JÄSENMAKSUPERINTÄ 1.1.2019 ALKAEN


Vakuutusyhtiö Ilmarinen sanonut irti jäsenmaksuperintäsopimuksen sairauskassan kanssa eikä enää peri ja tilitä jäsenmaksua sairauskassalle 1.1.2019 alkaen.

Sairauskassa postittaa ensi vuoden jäsenmaksulaskut loppuvuoden aikana. Toistuvaissuorituksessa voi käyttää tammikuun laskusta löytyvää viitenumeroa.

Halutessaan koko vuoden jäsenmaksun (210 euroa) voi suorittaa myös kerralla tammikuun laskun viitettä käyttäen.

SÄÄNTÖMUUTOSTEN VAHVISTAMINEN

Finanssivalvonta on 5.12.2018 annetulla päätöksellä vahvistanut sääntömuutokset 4§:ään:

UPM Paper Ena Oy:n nimi muutettu UPM Communication Papers Oy:ksi

4§:n 3. momenttiin lisätty kohta: Toimintapiiriin eivät myöskään kuulu ne henkilöt, joilla on niin sanottu nollatyösopimus.

Sääntömuutokset tulevat voimaan 1.1.2019 alkaen.

SÄÄNTÖMUUTOKSIA 1.5.2018 ALKAEN


Finanssivalvonta on vahvistanut huhtikuun kassankokouksen päättämät sääntömuutokset 1.5.2018 alkaen. Toimintapiiriin on lisätty Fin-Terpuu Oy:n Kaukaan sahalla työskentelevät työntekijät ja Hämeen Metsätyö Oy:n työntekijät.


MUUTOKSIA KASSAN SÄÄNTÖIHIN 1.1.2018 ALKAEN


Sairauskassa korvaa 1.1.2018 alkaen lääkärin määräämistä lääkkeistä,
joista ei saa Kelan korvausta 100 % maksimissaan 80 euroa/kalenterivuosi. Korvauksen saamiseksi pyydä apteekista laskelma lääkeostosta ja toimita se kuitin kanssa sairauskassaan.YHTEISTYÖKUMPPAINEIDEN TARJOUKSET SAIRAUSKASSAN JÄSENILLE

SUUN MÄÄRÄAIKAISHUOLTO ONNI HAMMAS

ONNI hammas tarjoaa suun määräaikaishuoltoa kassan jäsenille
hintaan 99 euroa (Kela-korvauksen jälkeen). Määräaikaishuolto sisältää
hammaslääkärin suorittaman hammastarkastuksen ja suuhygienistikäynnin (30 min). Varatessasi aikaa numerosta 09 7597 7356 tai netissä onnihammas.fi, mainitse koodi KASSA + KASSAN NIMI.


JÄSENETU SYNSAM:ILTA
Synsam tarjoaa Seikun sairauskassan jäsenille ja perheenjäsenille seuraavat edut: Silmälasit -30 %, Aurinkolasit -25 %, Piilolasit -10 %.
Etu ei ole yhdistettävissä muihin tarjouksiin. Edun saadaksesi mainitse heti alussa Seikun sairauskassan nimi.