KESÄN AUKIOLOAJAT 1.5 - 31.8.24:


Tiistaisin klo 9.00-12.00 ja 14.00-15.00 sekä perjantaisin klo 9.00-12.00

HUOM! Toimistomme on suljettu
10. - 31.7.2024!


MUUTOKSIA SÄÄNTÖIHIN 12.4.2024 ALKAEN

Finanssivalvonta on vahvistanut huhtikuun kassankokouksessa 4.4.2024 hyväksytyt sääntömuutokset tulemaan voimaan 12.4.2024 alkaen.

Muutokset:
- 14§ 2 hammashoidon korvauksen enimmäismäärän korotus 300 eurosta 400 euroon
- 14§ 4g ei kelakorvattavien lääkkeiden ja rokotteiden enimmäismäärän korottaminen 100 eurosta 150 euroon
- 14§ 5b fysioterapian enimmäismäärän korottaminen 1000 eurosta 1500 euroon.

Uusia sääntöjä sovelletaan 12.4.2024 alkaen syntyneisiin kustannuksiin.

JALKAUTUKSEN AJAN VAKUUTUSMAKSU

Hallituksen 4.4.2024 tekemällä päätöksellä jalkautusaika rinnastetaan lakonajan vakuutusmaksuun eli vakuutusmaksua ei tuolta ajalta peritä.
Sairauskassan etuudet ovat normaalisti käytettävissä.

LOMAUTUSAJAN
VAKUUTUSMAKSUN SUORITTAMINENLomautusajan vakuutusmaksu 8e/ 2 viikon tilikausi tulee suorittaa itsenäisesti sairauskassan tilille niiltä tilikausilta kun työnantaja ei ole voinut periä lainkaan
sairauskassan vakuutusmaksua eli olet saanut ns. nollatilin.

Maksun voi suorittaa takautuen
sairauskassan tilille.

Muista kirjata maksaessasi viestikenttään
kenen vakuutusmaksusta on kyse, mikäli suoritus ei tule omalta tililtäsi.

______________________________________________________________

Maksun saaja: Seikun Sahan työntekijäin sairauskassa

Tilinumero: FI55 5700 0220 0486 25

Määrä: 8e (/2 viikon tilikausi)

Viesti: lomautusajan vakuutusmaksu ajalta xxx
______________________________________________________________


Lomautusaikana sairauskassan korvaukset ovat normaalisti käytettävissä!

MUUTOKSIA SÄÄNTÖIHIN 7.3.2023 ALKAEN

Finanssivalvonta on vahvistanut ylimääräisessä kassankokouksessa 9.2.2023 hyväksytyt sääntömuutokset tulemaan voimaan 7.3.2023 alkaen.

Säännöt on uudistettu kokonaisuudessaan vastaamaan eläkesäätiö ja eläkekassalakia (946/2021) sekä vakuutuskassalakia (948/2021).


Lakon ajalta ei jatkossa peritä jäsenmaksua.

Kela-korvausten poistumisesta johtuen sairauskassan korvauksiin on myös tehty muutoksia seuraavasti:

  • Lääkärinpalkkiot: korvataan 80% enintään 300 euroa hoitokerralta.
  • Yksityisen terveydenhuollon tutkimukset lääkärinmääräyksellä: 80% enintään 1500 euroa kalenterivuodessa
  • Fysioterapia lääkärinmääräyksellä: 70% enintään 1000 euroa kalenterivuodessa


    Koska tutkimukseen ja hoitoon sekä fysioterapiaan on tullut vuotuiset enimmäismäärät, sairauskassan osuus on itse haettava sairauskassasta eikä sitä enää voida vähentää suoraan laitoksessa.

HUOMIOITAVAA VUODEN ALUSSA


Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, jonka myötä valtaosa yksityislääkärien määräämien tutkimusten ja hoidon kustannuksien korvauksista poistuu. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2023.
Lisätietoja Kelan sivuilta:


Sairauskassa korvaa jatkossakin lääkärin määräämistä tutkimuksen ja hoidon kustannuksista 80% ja fysioterapiasta 70%, vaikka kelakorvaukset poistuvat.
Lisätietoja:

Korvaukset | seikunsk (seikunkassa.fi)


Sairauskassa korvaa edelleen lääkkeiden alkuomavastuusta (50€) 80%.
Mikäli apteekki ei laskuta sairauskassan korvaamaa osuutta suoraan, pyydä apteekista laskelma lääkeostoista ja postita se yhdessä kuitin kanssa sairauskassaan. Mikäli et ole hakenut korvauksia aiemmin tai tilinumerosi on muuttunut, muista ilmoittaa myös tilinumerosi.


POSTI SIIRTYY VUOROPÄIVÄJAKELUUN

Posti on ilmoittanut siirtyvänsä vuoropäiväjakeluun Porin seudulla 1.10.2022 alkaen. Jatkossa posti jaetaan ensimmäisellä viikolla maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin ja seuraavalla viikolla tiistaisin ja torstaisin.

Jakelumuutos vaikuttaa suoraan postilla tulevien korvaushakemusten käsittelyaikaan, joka kannattaa huomioida.

MUUTOKSIA SÄÄNTÖIHIN 1.1.2022 ALKAEN:

Finanssivalvonta on 20.12.2021 annetulla päätöksellään vahvistanut kassankokouksen päättämät sääntömuutokset pykälään 4§:

Toimintapiiriin lisätään Sjöblom Infra Ab:n Seikun Sahalla työskentelevät työntekijät.
Toimintapiiristä poistetaan Caverion Suomi Oy, sekä Fin-Terpuu Oy:n Seikun sahalla työskentelevät työntekijät.

MUUTOKSIA SÄÄNTÖIHIN 1.6.2021 ALKAEN:

Finanssivalvonta on 19.5.2021 annetulla päätöksellään vahvistanut kassankokouksen päättämät sääntömuutokset pykäliin 4§ ja 14§ sovellettaviksi 1.6.2021 alkaen:

Toimintapiiriin lisätään UPM Metsä Taimitarhan työntekijät ja ForestHouse Oy:n työntekijät. Lisäksi korvauksen piiriin lisätään psykologin/psykoterapeutin/psykiatrisen sairaanhoitajan antama hoito 80% korvattavaksi max 5 hoitokerralta kalenterivuodessa.

MUUTOKSIA SÄÄNTÖIHIN 1.8.2020 ALKAEN:


Finanssivalvonta on 13.8.2020 annetulla päätöksellään vahvistanut kassankokouksen päättämät sääntömuutokset pykäliin 4§ ja 14§ 1.8.2020 alkaen:
Toimintapiiriin lisätään Sata Havu Oy ja Nälkäviulu Oy sekä poistetaan toimitapiiristä Silvesta Oy. Lisäksi lisätään korvauksiin 80% optikon tekemästä näöntarkastuksesta ja silmänpohjakuvauksesta.

E-PASSI JA SAIRAUSKASSAN KORVAUS


Sairauskassa korvaa sairaanhoidonkustannuksia (esim. hammashoito) vain niiltä osin kuin asiakas on itse maksanut. Mikäli kustannus on maksettu kokonaisuudessaan työnantajan tarjoamalla ePassilla, ei sairauskassalle jää korvattavaa.

Jos maksat hammashoidon kokonaisuudessaan ePassilla, pyydä
hammaslääkäriasemaa vähentämään kelakorvaus ennen veloitusta ePassilta.

MUUTOKSIA SÄÄNTÖIHIN 1.1.2020 ALKAEN


Finanssivalvonta on 12.12.2019 annetulla päätöksellä vahvistanut marraskuun kassankokouksen päättämät sääntömuutokset sairauskassan sääntöjen 4 ,8 ,9 ,11, 13-16 ja 22§ tulemaan voimaan 1.1.2020.

Sairauskassa korvaa 1.1.2020 alkaen:
- 300e silmälaseista (ent. 250e) tai näkökykyä korjaavasta leikkauksesta 24kk välein vähintään 2 vuotta kassaan kuuluneille.
- Ei kelakorvattavista reseptilääkkeistä 100e/vuosi (ent. 80e/vuosi).
- 80% valohoidosta (ent. 70%)
- 80% yksityisen syöpäsairaalan hoidosta tai 80% yksityisen lapsettomuusklinikan hoidosta max 500e/vuosiSÄÄNTÖMUUTOSTEN VAHVISTAMINEN

Finanssivalvonta on 8.5.2019 annetulla päätöksellä vahvistanut huhtikuun kassankokouksen päättämät sääntömuutokset 4§:ään:
Toimintapiiriin on lisätty Metsäpalvelu Kärkkäinen Oy:n työntekijät, Esa Kuronen Oy:n työntekijät, Arvohonka Oy:n työntekijät ja KT Metsä Oy:n työntekijät.

Lisäksi sääntöjen 43§:ää on muutettu; Kassan jäsenet valitsevat kuusi (aiemmin viisi) varsinaista hallituksen jäsentä varajäsenineen.

Sääntömuutokset tulevat voimaan 1.6.2019 alkaen.

Huom!
Uuden yrityksen liittyessä toimintapiiriin, jäsenyys on liittymisvaiheessa vapaaehtoinen ja jäsenilmoitus tulee toimittaa sairauskassaan kahden kuukauden kuluessa sääntömuutoksen voimaantulosta.

SÄÄNTÖMUUTOSTEN VAHVISTAMINEN

Finanssivalvonta on 5.12.2018 annetulla päätöksellä vahvistanut sääntömuutokset 4§:ään:

UPM Paper Ena Oy:n nimi muutettu UPM Communication Papers Oy:ksi

4§:n 3. momenttiin lisätty kohta: Toimintapiiriin eivät myöskään kuulu ne henkilöt, joilla on niin sanottu nollatyösopimus.

Sääntömuutokset tulevat voimaan 1.1.2019 alkaen.

SÄÄNTÖMUUTOKSIA 1.5.2018 ALKAEN


Finanssivalvonta on vahvistanut huhtikuun kassankokouksen päättämät sääntömuutokset 1.5.2018 alkaen. Toimintapiiriin on lisätty Fin-Terpuu Oy:n Kaukaan sahalla työskentelevät työntekijät ja Hämeen Metsätyö Oy:n työntekijät.


MUUTOKSIA KASSAN SÄÄNTÖIHIN 1.1.2018 ALKAEN


Sairauskassa korvaa 1.1.2018 alkaen lääkärin määräämistä lääkkeistä,
joista ei saa Kelan korvausta 100 % maksimissaan 80 euroa/kalenterivuosi. Korvauksen saamiseksi pyydä apteekista laskelma lääkeostosta ja toimita se kuitin kanssa sairauskassaan.