POIKKEUS AUKIOLOAJASSAKASSAN TOIMISTO ON JOULULOMALLA 23.12.2021-2.1.2022


ELÄKELÄISTEN JÄSENMAKSULASKUT VUODELLE 2022


Eläkeläisten jäsenmaksulaskut vuodelle 2022 lähetetään joulukuun 2021 aikana.


Toistuvaissuorituksessa voi käyttää tammikuun laskusta löytyvää viitenumeroa. Halutessaan koko vuoden jäsenmaksun (210 euroa) voi suorittaa myös kerralla tammikuun laskun viitettä käyttäen.

Osaeläkeläisten laskut postitetaan tammikuussa 2022.

MUUTOKSIA SÄÄNTÖIHIN 1.6.2021 ALKAEN:

Finanssivalvonta on 19.5.2021 annetulla päätöksellään vahvistanut kassankokouksen päättämät sääntömuutokset pykäliin 4§ ja 14§ sovellettaviksi 1.6.2021 alkaen:

Toimintapiiriin lisätään UPM Metsä Taimitarhan työntekijät ja ForestHouse Oy:n työntekijät. Lisäksi korvauksen piiriin lisätään psykologin/psykoterapeutin/psykiatrisen sairaanhoitajan antama hoito 80% korvattavaksi max 5 hoitokerralta kalenterivuodessa.

LÄÄKKEIDEN ALKUOMAVASTUU


Sairauskassa korvaa edelleen vuotuisesta lääkkeiden alkuomavastuusta (50€:sta) 80%. Mikäli apteekki ei ole vähentänyt kassan korvaamaa osuutta suoraan, pyydä apteekista laskelma lääkeostoista ja toimita se kuitin kanssa sairauskassaan, niin saat korvauksen tilillesi.

MUUTOKSIA SÄÄNTÖIHIN 1.8.2020 ALKAEN:


Finanssivalvonta on 13.8.2020 annetulla päätöksellään vahvistanut kassankokouksen päättämät sääntömuutokset pykäliin 4§ ja 14§ 1.8.2020 alkaen:
Toimintapiiriin lisätään Sata Havu Oy ja Nälkäviulu Oy sekä poistetaan toimitapiiristä Silvesta Oy. Lisäksi lisätään korvauksiin 80% optikon tekemästä näöntarkastuksesta ja silmänpohjakuvauksesta.

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TEKEMÄN KORONATESTIN KORVAAMINEN 1.4.2020 ALKAEN

Koronavirus- ja vasta-ainetestit ovat tulleet svl:n mukaisen korvauksen eli ns. kelakorvauksen piiriin 1.4.2020 alkaen.
Testin korvaamiseksi sairausvakuutuksesta edellyttää lääkärin antamaa lähetettä (SV3) ja sitä, että niiden tekemisessä noudatetaan STM:n sekä THL:n antamia viranomaismääräyksiä ja ajantasaista ohjeistusta.
Lääkärin lähete on voitu antaa myös etäkonsultaatiossa.

Testin ollessa svl:n mukaan korvattavaa, myös sairauskassa korvaa siitä sääntöjen mukaisesti 80% (sis. svl:n mukainen korvaus).

MUUTOS PORIN PERUSTURVAN LASKUTUKSEEN

Porin perusturvan ja Satasairaalan potilastietojärjestelmät yhdistyvät 25.4.2020 lukien. Tästä aiheutuu muutoksia myös Porin perusturvan laskutukseen.

Porin kaupungin tiedotteen mukaan jatkossa perusturva ei toimita asiakkaidensa laskuja suoraan näiden sairauskassoille vaan ne lähetetään asiakkaalle itselleen. Sairauskassan maksaman korvauksen saadakseen, asiakkaan tulee toimittaa laskunsa itse sairauskassaan.

E-PASSI JA SAIRAUSKASSAN KORVAUS


Sairauskassa korvaa sairaanhoidonkustannuksia (esim. hammashoito) vain niiltä osin kuin asiakas on itse maksanut. Mikäli kustannus on maksettu kokonaisuudessaan työnantajan tarjoamalla ePassilla, ei sairauskassalle jää korvattavaa.

Jos maksat hammashoidon kokonaisuudessaan ePassilla, pyydä
hammaslääkäriasemaa vähentämään kelakorvaus ennen veloitusta ePassilta.

HUOMIOITAVAA VUODEN ALUSSA

Sairauskassa korvaa edelleen lääkkeiden alkuomavastuusta (50€) 80%.
Jos apteekki ei laskuta sairauskassan korvaamaa osuutta suoraan, pyydä apteekista laskelma lääkeostoista ja postita se yhdessä kuitin kanssa sairauskassaan. Mikäli et ole hakenut korvauksia aiemmin tai tilinumerosi on muuttunut, muista ilmoittaa myös tilinumerosi.

MUUTOKSIA SÄÄNTÖIHIN 1.1.2020 ALKAEN


Finanssivalvonta on 12.12.2019 annetulla päätöksellä vahvistanut marraskuun kassankokouksen päättämät sääntömuutokset sairauskassan sääntöjen 4 ,8 ,9 ,11, 13-16 ja 22§ tulemaan voimaan 1.1.2020.

Sairauskassa korvaa 1.1.2020 alkaen:
- 300e silmälaseista (ent. 250e) tai näkökykyä korjaavasta leikkauksesta 24kk välein vähintään 2 vuotta kassaan kuuluneille.
- Ei kelakorvattavista reseptilääkkeistä 100e/vuosi (ent. 80e/vuosi).
- 80% valohoidosta (ent. 70%)
- 80% yksityisen syöpäsairaalan hoidosta tai 80% yksityisen lapsettomuusklinikan hoidosta max 500e/vuosi


ELÄKELÄISTEN JÄSENMAKSULASKUT VUODELLE 2020


Eläkeläisten jäsenmaksulaskut vuodelle 2020 lähetetään joulukuun 2019 aikana.

Toistuvaissuorituksessa voi käyttää tammikuun laskusta löytyvää viitenumeroa. Halutessaan koko vuoden jäsenmaksun (210 euroa) voi suorittaa myös kerralla tammikuun laskun viitettä käyttäen.

Osaeläkeläisten laskut postitetaan vuoden vaihteessa.SÄÄNTÖMUUTOSTEN VAHVISTAMINEN

Finanssivalvonta on 8.5.2019 annetulla päätöksellä vahvistanut huhtikuun kassankokouksen päättämät sääntömuutokset 4§:ään:
Toimintapiiriin on lisätty Metsäpalvelu Kärkkäinen Oy:n työntekijät, Esa Kuronen Oy:n työntekijät, Arvohonka Oy:n työntekijät ja KT Metsä Oy:n työntekijät.

Lisäksi sääntöjen 43§:ää on muutettu; Kassan jäsenet valitsevat kuusi (aiemmin viisi) varsinaista hallituksen jäsentä varajäsenineen.

Sääntömuutokset tulevat voimaan 1.6.2019 alkaen.

Huom!
Uuden yrityksen liittyessä toimintapiiriin, jäsenyys on liittymisvaiheessa vapaaehtoinen ja jäsenilmoitus tulee toimittaa sairauskassaan kahden kuukauden kuluessa sääntömuutoksen voimaantulosta.

MUUTOKSIA/ HUOMIOITAVAA VUODEN 2019 ALUSSA

Sairauskassa korvaa edelleen lääkkeiden alkuomavastuusta (50€) 80%.
Jos apteekki ei laskuta sairauskassan korvaamaa osuutta suoraan, pyydä apteekista laskelma lääkeostoista ja postita se yhdessä kuitin kanssa sairauskassaan. Mikäli et ole hakenut korvauksia aiemmin tai tilinumerosi on muuttunut, muista ilmoittaa myös tilinumerosi.

Kelan ns. lääkekatto vuonna 2019 on 572 euroa. Mikäli lääkekatto ylittyy, saat asiasta kirjeen.

Vuoden 2019 alusta alkaen päivärahojen maksatus on siirtynyt Kelalle.
Sairauspäiväraha-, vanhempainraha- ja erityishoitoraha-asiat käsitellään edelleen sairauskassassa.

SÄÄNTÖMUUTOSTEN VAHVISTAMINEN

Finanssivalvonta on 5.12.2018 annetulla päätöksellä vahvistanut sääntömuutokset 4§:ään:

UPM Paper Ena Oy:n nimi muutettu UPM Communication Papers Oy:ksi

4§:n 3. momenttiin lisätty kohta: Toimintapiiriin eivät myöskään kuulu ne henkilöt, joilla on niin sanottu nollatyösopimus.

Sääntömuutokset tulevat voimaan 1.1.2019 alkaen.

SÄÄNTÖMUUTOKSIA 1.5.2018 ALKAEN


Finanssivalvonta on vahvistanut huhtikuun kassankokouksen päättämät sääntömuutokset 1.5.2018 alkaen. Toimintapiiriin on lisätty Fin-Terpuu Oy:n Kaukaan sahalla työskentelevät työntekijät ja Hämeen Metsätyö Oy:n työntekijät.


MUUTOKSIA KASSAN SÄÄNTÖIHIN 1.1.2018 ALKAEN


Sairauskassa korvaa 1.1.2018 alkaen lääkärin määräämistä lääkkeistä,
joista ei saa Kelan korvausta 100 % maksimissaan 80 euroa/kalenterivuosi. Korvauksen saamiseksi pyydä apteekista laskelma lääkeostosta ja toimita se kuitin kanssa sairauskassaan.YHTEISTYÖKUMPPAINEIDEN TARJOUKSET SAIRAUSKASSAN JÄSENILLE

SUUN MÄÄRÄAIKAISHUOLTO ONNI HAMMAS

ONNI hammas tarjoaa suun määräaikaishuoltoa kassan jäsenille
hintaan 99 euroa (Kela-korvauksen jälkeen). Määräaikaishuolto sisältää
hammaslääkärin suorittaman hammastarkastuksen ja suuhygienistikäynnin (30 min). Varatessasi aikaa numerosta 09 7597 7356 tai netissä onnihammas.fi, mainitse koodi KASSA + KASSAN NIMI.


JÄSENETU SYNSAM:ILTA
Synsam tarjoaa Seikun sairauskassan jäsenille ja perheenjäsenille seuraavat edut: Silmälasit -30 %, Aurinkolasit -25 %, Piilolinssit -25 %.

Etu ei ole yhdistettävissä muihin tarjouksiin. Edun saadaksesi mainitse heti alussa Seikun sairauskassan nimi.