Olemme joululomalla

23.12.2022-1.1.2023.

Rentouttavaa joulunaikaa!
VUODEN 2023 JÄSENMAKSULASKUT

Eläkeläisten vuoden 2023 jäsenmaksulaskut postitetaan joulukuun 2022 alkupuolella.

Toistuvaissuorituksissa voi käyttää tammikuun laskussa olevaa viitenumeroa. Koko vuoden jäsenmaksun (210€) voi halutessaan suorittaa myös kerralla tammikuun viitettä käyttäen.

Osaeläkeläisten jäsenmaksulaskut postitetaan tammikuussa 2023.

POSTI SIIRTYY VUOROPÄIVÄJAKELUUN

Posti on ilmoittanut siirtyvänsä vuoropäiväjakeluun Porin seudulla 1.10.2022 alkaen. Jatkossa posti jaetaan ensimmäisellä viikolla maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin ja seuraavalla viikolla tiistaisin ja torstaisin.

Jakelumuutos vaikuttaa suoraan postilla tulevien korvaushakemusten käsittelyaikaan, joka kannattaa huomioida.


LAKONAJAN KORVAUKSET JA JÄSENMAKSUN SUORITTAMINEN

Lakonajan jäsenmaksu 8e/ 2 viikon tilikausi tulee suorittaa itsenäisesti sairauskassan tilille niiltä tilikausilta kun työnantaja ei ole voinut periä lainkaan sairauskassan jäsenmaksua eli olet saanut ns. nollatilin.

Kirjaa maksaessasi viestikenttään kenen jäsenmaksusta on kyse, mikäli suoritus ei tule omalta tililtäsi.

____________________________________________________________________________________

Maksun saaja: Seikun Sahan työntekijäin sairauskassa
Tilinumero: FI55 5700 0220 0486 25
Määrä: 8e (/2 viikon tilikausi)
Viesti: lakonajan jäsenmaksu ajalta xxxHUOMIOITAVAA VUODEN ALUSSA

Sairauskassa korvaa edelleen lääkkeiden alkuomavastuusta (50€) 80%.

Jos apteekki ei laskuta sairauskassan korvaamaa osuutta suoraan, pyydä apteekista laskelma lääkeostoista ja postita se yhdessä kuitin kanssa sairauskassaan. Mikäli et ole hakenut korvauksia aiemmin tai tilinumerosi on muuttunut, muista ilmoittaa myös tilinumerosi.

MUUTOKSIA SÄÄNTÖIHIN 1.1.2022 ALKAEN:

Finanssivalvonta on 20.12.2021 annetulla päätöksellään vahvistanut kassankokouksen päättämät sääntömuutokset pykälään 4§:

Toimintapiiriin lisätään Sjöblom Infra Ab:n Seikun Sahalla työskentelevät työntekijät.
Toimintapiiristä poistetaan Caverion Suomi Oy, sekä Fin-Terpuu Oy:n Seikun sahalla työskentelevät työntekijät.

MUUTOKSIA SÄÄNTÖIHIN 1.6.2021 ALKAEN:

Finanssivalvonta on 19.5.2021 annetulla päätöksellään vahvistanut kassankokouksen päättämät sääntömuutokset pykäliin 4§ ja 14§ sovellettaviksi 1.6.2021 alkaen:

Toimintapiiriin lisätään UPM Metsä Taimitarhan työntekijät ja ForestHouse Oy:n työntekijät. Lisäksi korvauksen piiriin lisätään psykologin/psykoterapeutin/psykiatrisen sairaanhoitajan antama hoito 80% korvattavaksi max 5 hoitokerralta kalenterivuodessa.

MUUTOKSIA SÄÄNTÖIHIN 1.8.2020 ALKAEN:


Finanssivalvonta on 13.8.2020 annetulla päätöksellään vahvistanut kassankokouksen päättämät sääntömuutokset pykäliin 4§ ja 14§ 1.8.2020 alkaen:
Toimintapiiriin lisätään Sata Havu Oy ja Nälkäviulu Oy sekä poistetaan toimitapiiristä Silvesta Oy. Lisäksi lisätään korvauksiin 80% optikon tekemästä näöntarkastuksesta ja silmänpohjakuvauksesta.

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TEKEMÄN KORONATESTIN KORVAAMINEN 1.4.2020 ALKAEN

Koronavirus- ja vasta-ainetestit ovat tulleet svl:n mukaisen korvauksen eli ns. kelakorvauksen piiriin 1.4.2020 alkaen.
Testin korvaamiseksi sairausvakuutuksesta edellyttää lääkärin antamaa lähetettä (SV3) ja sitä, että niiden tekemisessä noudatetaan STM:n sekä THL:n antamia viranomaismääräyksiä ja ajantasaista ohjeistusta.
Lääkärin lähete on voitu antaa myös etäkonsultaatiossa.

Testin ollessa svl:n mukaan korvattavaa, myös sairauskassa korvaa siitä sääntöjen mukaisesti 80% (sis. svl:n mukainen korvaus).

E-PASSI JA SAIRAUSKASSAN KORVAUS


Sairauskassa korvaa sairaanhoidonkustannuksia (esim. hammashoito) vain niiltä osin kuin asiakas on itse maksanut. Mikäli kustannus on maksettu kokonaisuudessaan työnantajan tarjoamalla ePassilla, ei sairauskassalle jää korvattavaa.

Jos maksat hammashoidon kokonaisuudessaan ePassilla, pyydä
hammaslääkäriasemaa vähentämään kelakorvaus ennen veloitusta ePassilta.

MUUTOKSIA SÄÄNTÖIHIN 1.1.2020 ALKAEN


Finanssivalvonta on 12.12.2019 annetulla päätöksellä vahvistanut marraskuun kassankokouksen päättämät sääntömuutokset sairauskassan sääntöjen 4 ,8 ,9 ,11, 13-16 ja 22§ tulemaan voimaan 1.1.2020.

Sairauskassa korvaa 1.1.2020 alkaen:
- 300e silmälaseista (ent. 250e) tai näkökykyä korjaavasta leikkauksesta 24kk välein vähintään 2 vuotta kassaan kuuluneille.
- Ei kelakorvattavista reseptilääkkeistä 100e/vuosi (ent. 80e/vuosi).
- 80% valohoidosta (ent. 70%)
- 80% yksityisen syöpäsairaalan hoidosta tai 80% yksityisen lapsettomuusklinikan hoidosta max 500e/vuosiSÄÄNTÖMUUTOSTEN VAHVISTAMINEN

Finanssivalvonta on 8.5.2019 annetulla päätöksellä vahvistanut huhtikuun kassankokouksen päättämät sääntömuutokset 4§:ään:
Toimintapiiriin on lisätty Metsäpalvelu Kärkkäinen Oy:n työntekijät, Esa Kuronen Oy:n työntekijät, Arvohonka Oy:n työntekijät ja KT Metsä Oy:n työntekijät.

Lisäksi sääntöjen 43§:ää on muutettu; Kassan jäsenet valitsevat kuusi (aiemmin viisi) varsinaista hallituksen jäsentä varajäsenineen.

Sääntömuutokset tulevat voimaan 1.6.2019 alkaen.

Huom!
Uuden yrityksen liittyessä toimintapiiriin, jäsenyys on liittymisvaiheessa vapaaehtoinen ja jäsenilmoitus tulee toimittaa sairauskassaan kahden kuukauden kuluessa sääntömuutoksen voimaantulosta.

SÄÄNTÖMUUTOSTEN VAHVISTAMINEN

Finanssivalvonta on 5.12.2018 annetulla päätöksellä vahvistanut sääntömuutokset 4§:ään:

UPM Paper Ena Oy:n nimi muutettu UPM Communication Papers Oy:ksi

4§:n 3. momenttiin lisätty kohta: Toimintapiiriin eivät myöskään kuulu ne henkilöt, joilla on niin sanottu nollatyösopimus.

Sääntömuutokset tulevat voimaan 1.1.2019 alkaen.

SÄÄNTÖMUUTOKSIA 1.5.2018 ALKAEN


Finanssivalvonta on vahvistanut huhtikuun kassankokouksen päättämät sääntömuutokset 1.5.2018 alkaen. Toimintapiiriin on lisätty Fin-Terpuu Oy:n Kaukaan sahalla työskentelevät työntekijät ja Hämeen Metsätyö Oy:n työntekijät.


MUUTOKSIA KASSAN SÄÄNTÖIHIN 1.1.2018 ALKAEN


Sairauskassa korvaa 1.1.2018 alkaen lääkärin määräämistä lääkkeistä,
joista ei saa Kelan korvausta 100 % maksimissaan 80 euroa/kalenterivuosi. Korvauksen saamiseksi pyydä apteekista laskelma lääkeostosta ja toimita se kuitin kanssa sairauskassaan.