Vakuutusmaksut

Työntekijät:
1,25% ennakonpidätyksen alaisesta palkasta

Lomautetut:
8€/ palkaton (2 viikon) tilikausi

Palkattomat vapaat:
Palkattomalla vanhempainrahakaudella tai sairauspäivärahalla ollessa vakuutusmaksua ei tarvitse maksaa. Lakonajalta vakuutusmaksua ei peritä.

Opintovapaan, vuorotteluvapaan, hoitovapaan, kuntoutustuen, kuntoutusrahan, asevelvollisuuden suorittamisen ajalta vakuutusmaksu on 17,50 euroa kuukaudessa.


Eläkeläiset/muut vakuutetut:
17,50€ euroa/kk (yhteensä 210 euroa/vuosi)

Osaeläkeläiset:
palkasta perittävän vakuutusmaksun lisäksi osaeläkeprosentin suuruinen osuus eläkeläisen vakuutusmaksusta